Byggebeskrivelser

Byggebeskrivelser for våre byggesett.

2-akslede godsvogner

Boggi godsvogner

BFV1-serien

Teakvogner

Stålvogner

  • SM4-001 Byggeveiledning AB11
  • SM 4-202 Byggeveiledning F3
  • SM2-403 Byggeveiledning DF22
  • SM2-405 A1k Kongevogn

Lokomotiver og motorvogner

Listen kompletteres etter hvert som byggebeskrivelsene er klare.
Se også: