Status type 70

Vi har mottatt nye prøver på byggesett av type 70. Kun mindre justeringer gjenstår så vi antar at settet er leveringsklart til vårens messer. Bildet under viser motorvogn BFM 70 med understell, motorboggi. NEM-kobbel og støpte boggisider og endevegger. Pantografer ventes også inn like etter nyttår.

 

BFM 70 prøvemontert med motorboggi og NEM-kobbel