Se våre nye G3- og T3-vogner på messa i Bergen!

Vi har laget 6 nye godsvogner og en liten overraskelse som vi presenterer på messen i Bergen 27-28. september:

  • G3 type 4 med plattform
  • Sm1-056 RjB. G3 lukket godsvogn med plateskilt.
  • SM1-061 T3 type 1. Stakevogn med plate- og støpejernskilt.
  • SM1-063 Tl3 (1935) Stakevogn med lemmer og med trykkluftbremser. Dekaler for både plate- og støpejernskilt.
  • SM1-067 Tlf3. Stakevogn med lemmer og bremsehus. Støpejernskilt.
  • SM1-070 T3 type 2 NHJ. Stakevogn med støpejernskilt.
  • Kullcontainere fra Arendalsbanen

Vognene har korrekte bufferter, bremseslanger, akselbokser og hjul etter respektive tidsepoker.

T3_med_tommer Tl3_nedslatt Tl3_bremsesystem
Tlf3_med_last

CF/BF3 og BFV1 i 5 varianter, Gfo i 2!

Vi har nå mottatt første sending av alle variantene av CF/BF3 type 1,2 og 3 i gammel variant (1954-57) og BF3 type 4/BFV1 i ny variant (1968-). Dette er ombygningssett i nysølv for ombygging av Rocos «Donnerbuchsen» til norsk utgave. GFo type 1 (med én dør) og GFo type 3 (med to dører) er også på lager. Alle modellene leveres nå med interiører og dekaler! Bestill i nettbutikken, vi blir fort utsolgt!

NB! Modellene selges fra 2016 via //www.scandinavianminiatures.com

Gf0 type 3 og ny BFV1 på lager

Vi har fått inn Gfo type 3 på lager og har dermed begge varianter for salg. Samtidig har vi fått inn et enkelt ombyggingssett av BFV1 / BF3 type 1 basert på Rocos 2-akslede 3-klassevogner med understellsdetaljer og innredning. I tillegg har vi fått inn nye, egenutviklede akselbokser i støpt messing for 12 tonns akseltrykk.

Gf0 2 type 3 Rød etterkrigsvariant

BF3 type 1 (1954-58, Senere BFV1)

Innredning og innebygd endeplattform BFV1

Innredning med stol med armlener og skrå pult etc. til BFV1

Understellsdetaljer til BF3 type 1 og BFV1

Nye, egenutviklede akselbokser

Gf3 type 2, godsvogn med lavt bremsehus

Her presenterer vi noen prototypebilder av en liten nyhet som snart kommer.

SM venter nå på de siste støpedelene før GF3 type 2 fra Ofotbanen kan komme på markedet. Modellen kommer i to utgaver, 1904 og 1955.

1904-utgaven kommer med fullt understell, dvs. Westinghouse bremsesystem med sylinder og alle overføringsdelene for bremsene. Likeledes vil den få korrekte bremseslanger. Gf3 type 2 hadde oljelampebelysning. Lampehatter av riktig type følger med denne utgaven. Det følger med stige til taket for oljepåfylling.

1955-utgaven har det samme bremsesystemet som den tidlige utgaven. Men den har ikke lenger oljelampehatter på taket. Det følger med moderne sikkerhetsstige (et vinkeltrinn). Det f&oslash ;lger med to endeplattformer slik at modellbyggeren kan velge ende med eller uten vindu i endedøren. Vi har nemlig ikke sikker dokumentasjon på dette. Kanskje bygge en variant av hver?

Krødernbanen har tatt vare på en Gf3 type 2. Den er restaurert i opprinnelig utførelse, dvs. godsvogngrå med støpejernskilt. Men den har ikke hatter for oljelamper eller stige. NJKs vogn var forøvrig ombygd til CF type 4 fra 1915 til etter krigen. Kanskje kommer den som modell også?

Les litt info om Krøderbanens bevarte Gf3-vogn her

Prototype av Gf3 sett fra side med bremsehus

Prototype av Gf3

 

Prototype av Gf3 sett fra motsatt side av bremsehus

NSB Ø2 type1

NSB litra Ø2 type1

Bunntømmingsvogn

På 1950-tallet ble det bygget et stort antall slike vogner på gamle vognunderstell. Detaljer ved utseendet ble dermed svært ulikt fra vogn til vogn, men selve vognkassen var standard.

Vognene ble brukt til transport av grus og pukk for baneavdelingen. Vognene var et stort framskritt i forhold til de gamle grusvognene hvor grusen måtte spas ut for hånd. Nå kunne man bare åpnet lukene, og innholdet rant ned på hver side av skinnegangen.

Flere Ø2-vogner er bevart på Krøderbanen. Noen få står som utstilling, men de fleste er i aktiv bruk ved baneavdelingen og frakter grus fra Kløftefoss og ut på hele Krøderbanen. Dette var måten man gjorde slikt på i «gamle dager» men Krøderbanen med ballast av grus er ganske enestående som museumsbane i Europa.

Vår modell av Ø2-vognen er en vogn med trykkluftbremser, skrubremse og gelender rundt bremseplattformen. Modellen er svært forbildelik, men krever en del tålmodig byggearbeide for å bli en perfekt modell. Den egner seg ikke som førstegangs byggesett av messingmodell.

Bestilling:

SM 1-006 – NSB bunntømmingsvogn litra Ø2 type1. Kr. 500,00

NSB To type 1

t01NSB To1 type1

Boggi plattformvogn med staker (1904). Disse ble bl.a. levert til byggingen av Bergensbanen i 1904. Dette er første generasjon boggi stakevogner. Senere kom bl.a. To3 og To4. Modellen har detaljert understell med alle tverrbjelker samt planker i bunnen på undersiden. Denne vognen tåler å bli vist frem opp-ned!

Bestilling:

SM 1 – 019 To type 1 kr.600,00

NSB Hv2 type 1

NSB litra Hv2 type1 kjøle og varmevogn.

Kjøle- og varmevogn.De første kjøle- og varmevognene ble bygget fra 1890. Vognene var hvitmalte, hadde isolerte vegger, ovn innvendig eller under vognen, og takluker for ispåfylling om sommeren.
Vårt forbilde ble bygget etter hovedtegning 403 fra 1898. Vognene var spesielle ved at lastedørene var plassert helt mot enden av vognen. De ytre mål tilsvarte standardtvognene av type G3. Vognene hadde to rom – ett lagerrom og ett inngangsrom med lastedører. Tilsammen ble det i årene 1898-1903 bygget 16 vogner litra Hv type3. Litra ble i 1936 endret til Hv2 type 1. Mot slutten av 1940-tallet ble vogntypen etterhvert erstattet av større vogner. I 1956 var alle utrangert. Norsk Jernbaneklubb har imidlertid både en understilling og en vognkasse, slik at med tiden skal en vogn av denne typen ble restaurert og kunne vises for publikum.
Bestilling:
SM 1-011 – NSB kjøle- og varmevogn Hv2 type 1 Kr.600,00
Kjøle- og varmevogn.

NSB litra Gfo2 type 1 og type 3

godsvogn_boggiNSB litra Gfo2 type3

Lukket godsvogn med konduktør-avdeling og boggier.

Vogntypen ble produsert i tre utgaver, type 1 med én dør på hver side (1904), type 2 med 2 dører på hver side og type 3 med to dører og 0,5m lengre konduktørrom. De ble brukt som konduktørvogner i godstog over hele landet.

SM leverer Gfo2 type 1 og 3. Alle typene har vært brukt i periodene opp på 70-tallet. Vognene leveres i utgave etter 1955, dvs. med hylsebuffere, forsterkning på dørene og med trykkluftslanger. Dekalene er for plateskilt. SM vil senere komme med vognene i utgaver med malte påskrifter og støpejernskilt.

SM 1-025P – NSB boggi godsvogn med konduktøravd. litra Gfo2 type 1  Nå i Salg  kr. 800,00

SM 1-026P – NSB boggigodsvogn med konduktøravd. litra Gfo2 type 3  Nå i Salg  kr. 800,00

Grå versjon slik den var før krigen

Grå versjon slik den var før krigen

Rød etterkrigsvariant

Rød etterkrigsvariant

NSB Kassevogn L4 type 3/Elo

Vi har nå L4 type 3 klar.Byggesettene inneholder alle nødvendige deler for å bygge modellen, som støpedeler, hjul, messingtråd og dekaler.

SM1-023P L4/Elo width=
SM1-023 L4/Elo kassevogn har vært i sortimentet tidligere, men er nå tegnet om og forbedret med bl. a mer realistisk bremseplattform.

Pris kr. 600,00

SM1-024P Lt4  width=
SM1-024 Lt4/ Kull- og flisvogn ombygd fra L4 kassevogner. (Bildet viser en prototype)

Pris kr. 700,00

NSB anskaffet fra 1936 en ny kassevogn, litra L4 type 3. Vognen har en akselavstand på 5,0m, og 15t akseltrykk. Fram til 1953 ble det bygget 470 slike vogner. Vogntypen var i drift hos NSB langt utpå 80-tallet. I 1982 var fortsatt 119 vogner innrullert i NSB sine lister, mens det i 1990 kun var 5 igjen.

De første vognene fikk nummer i det distriktet de gikk. Men i 1942 ble de omnummerert til nummerserien 50000-50469. På 60-tallet fikk vognene internasjonal litra .Elo 511 0 000-371. Etter revisjon av UIC litraen på begynnelsen av 80 tallet litra Ekklo 515 6, men det er usikkert om noen vogner fikk denne litraen påmalt.

I midten av 50-tallet ble 30 vogner bygget om til transport av trekull, men ble etter hvert ble de brukt til flis transport. Ytterligere 30 vogner ble bygget om på 60-tallet.

Også på 60 tallet ble 50 av vognene bygget om til Gl4 type 1.

Det er bevart to slike vogner for ettertiden. Jernbanemuseet på Hamar er en slik vogn med fallbrekk, mens NJK har en med bremsplattform.