SM 3-004 Bfo2b type 6 2. kl. sittevogn m/konduktøravd. E. 1950

Kategori:

Beskrivelse

Dette er en av NSBs vanligste BFo-vogner. De første vognene av denne typen kom i 1914. De hadde da et høyt smalt vindu i konduktørrommet, og et lite vindu på den ene siden av reisegodsdøren. Fra 1923 bie vognene bygget med stort liggende vindu i konduktør og reisegodsrom. Vognen har 6 kupeer, hvorav kupeen nærmest reisegodsrommet kunne gjøres om til sykerom. Rundt 1950 ble vinduene i konduktørrommet forandret fra helt vindu til dobbelvindu slik vi i dag kjenner det fra NJK’s vogn 650. Vognene hadde åpen endepfattforrn ved kon­duktørrommet. Modellen kan bygges med enkelt eller dobbelt vindu i konduktørromme.