SM1-006 NSB Ø2 type 1

kr 600,00

Bunntømningsvogn. 1950

På 1950-tallet ble det bygget et stort antall slike vogner på gamle vognunderstell. Detaljer ved utseendet ble dermed svært ulikt fra vogn til vogn, men selve vognkassen var standard.

Vognene ble brukt til transport av grus og pukk for baneavdelingen. Vognene var et stort framskritt i forhold til de gamle grusvognene hvor grusen måtte spas ut for hånd. Nå kunne man bare åpnet lukene, og innholdet rant ned på hver side av skinnegangen.

Tomt på lager

Kategori:

Beskrivelse

Flere Ø2-vogner er bevart på Krøderbanen. Noen få står som utstilling, men de fleste er i aktiv bruk ved baneavdelingen og frakter grus fra Kløftefoss og ut på hele Krøderbanen. Dette var måten man gjorde slikt på i «gamle dager» men Krøderbanen med ballast av grus er ganske enestående som museumsbane i Europa.

Vår modell av Ø2-vognen er en vogn med trykkluftbremser, skrubremse og gelender rundt bremseplattformen. Modellen er svært forbildelik, men krever en del tålmodig byggearbeide for å bli en perfekt modell. Den egner seg ikke som førstegangs byggesett av messingmodell.