Nyheter 2020

Snart kommer det flere nyheter i nettbutikken. De første er allerede på vei og vil bli klare for utsendelse før jul. Flere ferdigmodeller er under utarbeidelse, men levering av de to som er på gang nå prioriteres før flere annonseres. Følg med på våre nettsider og Facebook for oppdatering.