S3-vognene under utsending

Vi har mottatt S3-vognene fra fabrikken og jobber med å ferdigstille dem. Mange vogner er nå allerede sendt ut, og ny bolk vil bli sendt ut i midten av januar. Vi er dessverre gått tomme for stjerneeikehjul og må få tak i nye før de vognene som mangler dette kan sendes ut.