Flere store nyheter i 2018 (oppdatert)

I 2018 kommer vi med flere store nyheter. Nyhetene blir presentert fortløpende i løpet av våren, og vi gleder oss til å legge dem ut. Glemt er heller ikke produkter vi har jobbet lenge med.  I 2018 vil vi endelig kunne levere flere av de allerede annonserte produktene. Følg med!

Oppdatert:

  • Den første nyheten er nå endelig klar og vil bli annonsert i begynnelsen av mai. 
  • Status BF 14: Taket er nå ferdig konstruert og master ventes inn i mai slik at vi kan begynne å støpe opp delene. 
  • Status BFS 65 type 3: Boggirammer er ferdig konstruert og støpedelene ventes inn i mai/juni.