Flere produkter – også i N-skala

Vi utvider sortimentet med N-skala og tilbyr nå:

Ploger i N-skala

Speil i N-skala

Vindusrammer Di4 N-skala

Vindusrammer El 16 N-skala

Vindusrammer El 14 N-skala

I nettbutikken finner du nå også:

BS 69b styrevogn (HO)

Gitter til takoppbygg El 14 (HO)

BDFo2 11 type 7 Post- og reisegodsvogn (HO)