Status type 72

Vi venter inn en ny prototype av lokaltogsett type 72 i løpet av 1. kvartal 2013 lose belly fat fast. Vognkassene vil bli laget ferdig i resin med kun noen få deler å ettermontere som vinduer, pantografer og isolatorer. Vi jobber fortsatt med løsninger på understell, men alt tyder på at vi vil få produsert egne understell med motorboggier til disse settene.

De som allerede har skaffet seg Rocos Br 423 kan selvfølgelig benytte disse som understell.