De første byggesettene av BM 92 ventes inn før jul!

Byggesettene av type 92 sendes i disse dager til preproduksjon, og vi regner med å få sendt ut de første bestillingene før jul. Mer info kommer.

Du kan benytte skjemaet under for å bestille ditt eksemplar. Har du sendt inn en bestilling tidligere skal denne være registrert. Alle som har forhåndsbestilt vil få en epost innen 15. desember. Ta kontakt med oss dersom du har bestilt og ikke har mottatt noe info fra oss innen denne datoen.