NSB Hv2 type 1

NSB litra Hv2 type1 kjøle og varmevogn.

Kjøle- og varmevogn.De første kjøle- og varmevognene ble bygget fra 1890. Vognene var hvitmalte, hadde isolerte vegger, ovn innvendig eller under vognen, og takluker for ispåfylling om sommeren.
Vårt forbilde ble bygget etter hovedtegning 403 fra 1898. Vognene var spesielle ved at lastedørene var plassert helt mot enden av vognen. De ytre mål tilsvarte standardtvognene av type G3. Vognene hadde to rom – ett lagerrom og ett inngangsrom med lastedører. Tilsammen ble det i årene 1898-1903 bygget 16 vogner litra Hv type3. Litra ble i 1936 endret til Hv2 type 1. Mot slutten av 1940-tallet ble vogntypen etterhvert erstattet av større vogner. I 1956 var alle utrangert. Norsk Jernbaneklubb har imidlertid både en understilling og en vognkasse, slik at med tiden skal en vogn av denne typen ble restaurert og kunne vises for publikum.
Bestilling:
SM 1-011 – NSB kjøle- og varmevogn Hv2 type 1 Kr.600,00
Kjøle- og varmevogn.