NSB litra Gfo2 type 1 og type 3

godsvogn_boggiNSB litra Gfo2 type3

Lukket godsvogn med konduktør-avdeling og boggier.

Vogntypen ble produsert i tre utgaver, type 1 med én dør på hver side (1904), type 2 med 2 dører på hver side og type 3 med to dører og 0,5m lengre konduktørrom. De ble brukt som konduktørvogner i godstog over hele landet.

SM leverer Gfo2 type 1 og 3. Alle typene har vært brukt i periodene opp på 70-tallet. Vognene leveres i utgave etter 1955, dvs. med hylsebuffere, forsterkning på dørene og med trykkluftslanger. Dekalene er for plateskilt. SM vil senere komme med vognene i utgaver med malte påskrifter og støpejernskilt.

SM 1-025P – NSB boggi godsvogn med konduktøravd. litra Gfo2 type 1  Nå i Salg  kr. 800,00

SM 1-026P – NSB boggigodsvogn med konduktøravd. litra Gfo2 type 3  Nå i Salg  kr. 800,00

Grå versjon slik den var før krigen

Grå versjon slik den var før krigen

Rød etterkrigsvariant

Rød etterkrigsvariant