Prototype av styrevogn BS66 klar

Vi har fått en prototype av styrevogna til type 66 og føler vi har funnet en løsning på front, understell og boggier. Styrevogna er komplett med understell, boggier, ploger, bufferbjelke og forslag til løsning på frontpartiet. Dermed har vi laget et komplett sett og er klar for å gå mer i detaljer i produksjonen.

Alle 3 vognene er nå laget som prototyper

Fronten begynner å ta form..

Plogskjær og boggier er montert