NSB Kassevogn L4 type 3/Elo

Vi har nå L4 type 3 klar.Byggesettene inneholder alle nødvendige deler for å bygge modellen, som støpedeler, hjul, messingtråd og dekaler.

SM1-023P L4/Elo width=
SM1-023 L4/Elo kassevogn har vært i sortimentet tidligere, men er nå tegnet om og forbedret med bl. a mer realistisk bremseplattform.

Pris kr. 600,00

SM1-024P Lt4  width=
SM1-024 Lt4/ Kull- og flisvogn ombygd fra L4 kassevogner. (Bildet viser en prototype)

Pris kr. 700,00

NSB anskaffet fra 1936 en ny kassevogn, litra L4 type 3. Vognen har en akselavstand på 5,0m, og 15t akseltrykk. Fram til 1953 ble det bygget 470 slike vogner. Vogntypen var i drift hos NSB langt utpå 80-tallet. I 1982 var fortsatt 119 vogner innrullert i NSB sine lister, mens det i 1990 kun var 5 igjen.

De første vognene fikk nummer i det distriktet de gikk. Men i 1942 ble de omnummerert til nummerserien 50000-50469. På 60-tallet fikk vognene internasjonal litra .Elo 511 0 000-371. Etter revisjon av UIC litraen på begynnelsen av 80 tallet litra Ekklo 515 6, men det er usikkert om noen vogner fikk denne litraen påmalt.

I midten av 50-tallet ble 30 vogner bygget om til transport av trekull, men ble etter hvert ble de brukt til flis transport. Ytterligere 30 vogner ble bygget om på 60-tallet.

Også på 60 tallet ble 50 av vognene bygget om til Gl4 type 1.

Det er bevart to slike vogner for ettertiden. Jernbanemuseet på Hamar er en slik vogn med fallbrekk, mens NJK har en med bremsplattform.