Alternativt understell til Type 92

For de som ikke har mulighet for å anskaffe understell til Type 92, kan vi anbefale å kjøpe 2 stk B7-vogner fra NMJ og benytte understell, boggier og seter fra disse da de er identiske med type 92. Til motorboggi kan da anbefales 2001001-A-DG-morotdrive H0 fra Halling som tilpasses B7-understellet. Vi vil støpe opp et par sett med deler fra Pendolino-settet for de som benytter B7-varianten.

Halling motorboggi

Halling motorboggi som passer til BM 92

B7 understell som passer til type 92

B7 understell som passer til BM 92