CB1 salongvogn

SM 4-013
NSB Salongvogn Litra CB1
Foto: Erland Rasten
Historikk
NSB Salongvogn litra CB 1
På midten av 80-tallet var behovet for AB vognene redusert. To vogner ble da bygget om til salongvogner. Den åpne annenklasses avdelingen ble fjernet, og erstattet av en salongavdeling. De gamle førsteklassekupene ble degradert til annenklasses. Vognene ble utstyrt med serveringsautomater og kunne dermed yte tjenesten med enkel servering. Vognene fikk da litra BC1, men denne ble forandret da dette er litraen for liggevogner i utlandet.
Noen år senere ble ytterligere 8 vogner bygget om. Vognene ble satt inn i nattogene, samt i en periode togene på Raumabanen. Etter at vogner av Type 7 ble satt inn i nattogene forsvant mange av CB1 vognene fra NSB sine lister. En del fikk ett nytt liv i GM gruppen, men NSB har fortsatt denne vogntypen i drift.